Bir uydunun ölüm sarmalını anlamak - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Bir uydunun ölüm sarmalını anlamak - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
İki yıllık bir kampanya sırasında 20’den fazla nesne gözlemlendi

Avrupa Uzay Ajansı tarafından sağlanmıştır


Alıntı: Bir uydunun ölüm sarmalını anlamak (2023, 24 Kasım) 24 Kasım 2023 tarihinde https://phys

Tedirginlik tetikleyicilerinin uzun listesi, iç manyetik alanların Dünya’nın manyetosferiyle etkileşime girmesiyle oluşan “girdap akımlarını”, körelmiş atmosferden gelen sürüklenmeyi, bir nesnenin üstü ile altı arasındaki yerçekimi gradyanlarını, gaz çıkışı ve yakıt sızıntılarını, güneş ışığının zayıf ama sabit itişini içerir Terk edilmiş uydular öngörülemeyen şekillerde düşmeye eğilimlidir ve Bern Üniversitesi Astronomi Enstitüsü ile birlikte yürütülen bir ESA projesi bu davranışı daha iyi anlamaya çalıştı


Kredi: ESA/Bern Üniversitesi

Yerde ölüm, dinginliğe eşittir ama uzayda değil org/news/2023-11-satellite-death-spiral Tercih edilen “Aktif Enkaz Temizleme” yöntemi, hedef nesnenin yakalanmasını içerir; bu durumda nesnenin kesin yönelimi ve hareketinin bilinmesi hayati önem taşır

ESA’nın Temiz Alan girişimi, ölü uyduları yoğun trafikli yörüngelerden kaldırmayı planlıyor Özel çalışma veya araştırma amacıyla yapılan her türlü adil işlem dışında, yazılı izin alınmadan hiçbir kısmı çoğaltılamazuzay-1

Proje, mevcut bir “Yörünge İçi Yuvarlanma Analizi” bilgisayar modelini iyileştirmek için optik, lazer mesafe belirleme ve radar gözlemlerini birleştirerek, birkaç geçişte tamamen işlevsiz bir uydunun tutum hareketini tanımlamayı, anlamayı ve tahmin etmeyi amaçladı

Çalışmanın bulguları arasında roket gövdeleri ve düşük yörüngelerdeki uyduların çoğunlukla yer çekimi gradyanlarından ve girdap akımlarından etkilendiği, sabit yüksekliklerdeki büyük güneş panellerine sahip uyduların ise güneş radyasyonu basıncına duyarlı olduğu ortaya çıktı İçerik yalnızca bilgilendirme amaçlı sağlanmıştır html adresinden alınmıştır – “güneş radyasyonu basıncı” olarak bilinir – mikrometeoroid ve enkaz çarpmaları, hatta kalan yakıtın çalkalanması

Bu belge telif haklarına tabidir Dolayısıyla, neredeyse tüm uyduların ve roket gövdelerinin, görevlerinin sona ermesinden sonra maruz kaldıkları yuvarlanmayı anlama ihtiyacı açıktır